Niezbędnik geodety. Narzędzia stosowane w codziennej pracy

Korzystanie z usług geodety jest konieczne podczas tyczenia budynków, dzielenia gruntów oraz wykonywania wyrysów map do ksiąg wieczystych. Z jakich narzędzi korzysta on podczas codziennej pracy?

Dalmierz

Dalmierz to urządzenie służące do określania odległości. Obecnie największą popularnością cieszą się dalmierze laserowe, które dzięki niewielkim rozmiarom, można mieć w kieszeni zawsze podczas wyjazdu w teren.

Drogomierz

Drogomierz to przyrząd zwany również hodometrem lub kółkiem pomiarowym. Jest jednym z najprostszych urządzeń stosowanych w geodezji, służącym do mierzenia odległości. Zbudowany jest z koła umocowanego do rękojeści, a także z licznika wyznaczającego, jaką drogę przebyła obręcz. Jego atutem jest fakt, że umożliwia dokonanie rzeczywistych pomiarów także na obszarze pofalowanym.

Niwelator

Do mierzenia różnic wysokości służy niwelator, dzięki któremu wylane fundamenty albo stropy będą idealnie poziome. Urządzenie to umieszcza się na statywie wyposażonym w śrubę wraz z gwintem, do której mocuje się niwelator. Dzięki takiej stabilności narzędzie gwarantuje poprawność pomiarów.

Teodolit

Kolejnym urządzeniem z którym do czynienia miał każdy geodeta jest teodolit służący do oznaczania kątów, a także odchylenia od pionu. Podobnie jak niwelator, umieszcza się go na statywie, zaś sam przyrząd zbudowany jest z kół kątomierczych oraz lunety. W budownictwie zazwyczaj używa się teodolitów średniej dokładności (tzw. inżynierskich).

Odbiornik GPS

Do wykonywania wielopoziomowych pomiarów służy odbiornik GPS. Ich upowszechnienie się umożliwiło wykonywanie map o jednorodnym układzie (wcześniej była to sieć triangulacyjna), w tym opracowywanie map topograficznych oraz cyfrowych map danego reneru. Dzięki niemu geodeta może też wyświetlić konkretne obiekty w terenie, np. lasy lub zbiorniki wodne.

Jak widać narzędzia geodezyjne są różnorodne i zazwyczaj dość zaawansowane, co umożliwia bardzo precyzyjne dokonywanie pomiarów terenu. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem tego typu urządzeń, zachęcamy do kontaktu.