Tarcze diamentowe i ściernice

TARCZE DIAMENTOWE

Tarcza diamentowa to narzędzie ścierne stosowane do przecinania, wycinania i docinania materiałów budowlanych różnego typu, m. in.: betonu, asfaltu, cegły, gresów, kamienia. W tarczach materiałem ściernym są kryształy diamentu. Diament to najtwardszy materiał występujący w przyrodzie, a dzięki swoim parametrom mechanicznym i chemicznym minerał ten wykorzystywany jest w urządzeniach naukowych i medycznych oraz w sprzęcie używanym w przemyśle ciężkim. Do celów technicznych posługuje się diamentem syntetycznym, którego produkcja odbywa się w wyspecjalizowanych zakładach przemysłowych. Sztucznie wytworzony diament ma własności zbliżone do minerału występującego w przyrodzie. Kryształów diamentu syntetycznego używa się w szlifowaniu – do produkcji past, tarczy i głowic ściernych, liniowych pił diamentowych.

BUDOWA TARCZ DIAMENTOWYCH

Tarcze diamentowe wytwarza się z kryształków syntetycznego diamentu, które zatapiane są w odpowiednim spoiwie metalowym. Takie wieńce diamentowe są  następnie przylutowywane (tzw. tarcze lutowane) do stalowego dysku lub zostają zgrzane z powierzchnią tarczy (tzw. tarcze laserowe). Korpus tarczy jest stalowy natomiast jego krawędzie pokrywa warstwa diamentowego proszku. Kryształki diamentu mogą pokrywać obwód tarczy w sposób ciągły albo znajdować się tylko na jego odcinkach (segmentach). Segment ścierny (segment diamentowy) to najważniejsza część tarczy diamentowej. Kryształki diamentu są rozłożone w taki sposób, aby uzyskać jak najbardziej optymalną jakość skrawania ich ostrych krawędzi. Segmenty diamentowe dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy typ to segmenty tradycyjne, czyli segmenty zbudowane z nieregularnie rozmieszczonych kryształków diamentu i metalowego spoiwa. Drugi typ to nowoczesne segmenty diamentowe ( przy produkcji których wykorzystuje się najnowszą technologię) o równomiernie uszeregowanych ziarnach. Pozwala to na znaczne zwiększenie prędkość wycinania i nawet dwukrotne wydłużenie długości cięcia. 

RODZAJE TARCZ DIAMENTOWYCH

Tarcze diamentowe, ze wzgledu na sposób wykonania ostrza tarczy, dzielimy na:

 • Tarcze o warstwie diamentowej ciągłej
 • Tarcze o warstwie diamentowej segmentowej, ze szczelinami w korpusie
 • Tarcze o warstwie diamentowej segmentowej, bez szczelin w korpusie

 

Tarcze diamentowe, ze względu na rodzaj przecinanego materiału, dzielimy na:

 • Tarcze do cięcia betonu
 • Tarcze do cięcia starego betonu
 • Tarcze do cięcia betonu zbrojonego
 • Tarcze do cięcia świeżego betonu
 • Tarcze do cięcia polimerobetonu
 • Tarcze do cięcia asfaltu
 • Tarcze do cięcia granitu
 • Tarcze do cięcia kostki brukowej

 

Tarcze diamentowe, ze względu na warunki pracy, dzielimy na:

 • Tarcze diamentowe do cięcia na mokro
 • Tarcze diamentowe do cięcia na sucho
 • Tarcze diamentowe do cięcia na mokro i sucho

 

ŚCIERNICE – BUDOWA I RODZAJE

Ściernice są narzędziami ściernymi wykorzystywanymi w szlifowaniu. W przeciwieństwie do innych narzędzi skrawających, które posiadają konkretną liczbę precyzyjnie ukształtowanych ostrzy, w ściernicach rolę ostrzy pełnią ziarna materiału ściernego. Kształt ziaren ściernych nie jest dokładnie określony, a ich wielkość determinuje powstałą chropowatość powierzchni. Prócz ziaren ściernych składnikiem ściernic jest nośnik materiału ściernego czyli spoiwo.

Ściernice zbudowane są z materiałów pochodzenia naturalnego, takich jak kwarc, korund, diament oraz materiałów wytworzonych sztucznie takich jak karborund, elektrokorund lub węglik boru. W zależności od spełnianych zadań ściernice mogą mieć różnorodne kształty. Zawsze są to jednak kształty obrotowe, ponieważ ruchem roboczym ściernic jest obrót dookoła własnej osi.

W produkcji ściernic wykorzystuje się:

 • Spoiwa ceramiczne - stosowane do szlifowania precyzyjnego, są odporne na wodę, kwasy, oleje i zmiany temperatury.
 • Spoiwa gumowe – stosowane w procesie szlifowania bezkłowego oraz szlifowania wykończeniowego, są wrażliwe na działanie olejów.
 • Spoiwa żywiczne -  mają niską temperaturę utwardzania (ok. 200° C), są wrażliwe na działanie alkaliów.

 

Ze względu na kształt ściernice dzieli się na:

 • trzpieniowe
 • tarczowe
 • garnkowe
 • specjalne
 • odcinki szlifierskie do korpusów